Buzağı Kulübesi

 
 
 
 

Genç Düve Ahırı

 
 
 
 

Ot Deposu

 
 
 
 

Sağımhane

 
 
 
 

Sağmal Ahırlar

 
 
 
 

Silaj Çukuru

 
 
 
 

Yem Deposu

 
 
 
 

Revir

 
 
 
 

Gebe Düve Ahırı

 
 
 
 

Gübre Çukuru

 
 
 
 

Yem Üretim Merkezi

 
 
 
 

Gezinti Alanları

 
 
 
 

İdari ve Personel Binası