SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİMİZ

2011 yılının Haziran ayında ABD’den ithal ettiği 220 baş Holstein cinsi gebe düve ile faaliyete başlayan çiftliğin altyapısı 2012 yılında tamamlanmış ve inşaat ruhsatları alınmıştır. Kurulduğu zamandan itibaren toplam 6,2 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu tutarın 3,4 milyon TL’si EGC Tarım Girişim tarafından gerçekleştirilen ve sağmal hayvan kapasitesini 600 başa çıkaran büyüme yatırımında kullanılmıştır.

2014 yıl içinde kapasitenin 300 baştan 600 başa ulaşması için gerekli altyapı çalışmalarının bitmesi ile Ekim ayında ilave 200 adet gebe düvenin ithalat işlemleri ve çiftliğe girişi gerçekleştirilmiştir.

Kapasite artırma çalışmaları sonucunda, çiftlikte 2013 yılsonunda 281’i sağmal, 18’i gebe düve olmak üzere 536 baş hayvan bulunurken, 2014 yılsonu itibariyle çiftlikte 317’si sağmal 212’si gebe düve olmak üzere toplam 777 baş hayvan bulunmaktadır.

Doğa Tarım arazileri üzerinde 600 kapasiteli sağmal ahırlar ile birlikte, revir ahırı, 135 kapasiteli genç düve ahırı, 400 buzağı kapasiteli buzağı kulübeleri, 160 baş kapasiteli gebe düve ve kurudaki inek ahırı, sağım hane, idari bina, yem depoları, gübre çukurları, gezinti alanları ve ot depoları bulunmaktadır.