HAKKIMIZDA

EGC Tarım Girişim’in %100 iştiraki olan ve Eylül 2010 tarihinde kurulan ve büyükbaş hayvancılık ile süt üretimi gerçekleştiren Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (“Doğa Tarım”), hisselerinin Haziran 2012’de EGC Tarım Girişim tarafından devralınmasıyla Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu’na katılmıştır.

Şirketin amacı modern teknoloji ve alt yapısını kullanarak ithal edilen ilk anaçlar ve bunların düveleriyle oluşturulan sürüdeki yüksek verimli hayvanlar ile sağlıklı ve verimli süt üretimi gerçekleştirmektir.

600 baş sağmal hayvan bulundurma ruhsatına sahip olan Doğa Tarım, Hastalıklardan Ari İşletme Belgesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna sahip olan ve AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı amacıyla T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı bir süt çiftliğidir.

Yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2015 yılı içinde sözleşmeli tarımın ilk aşamasını gerçekleştiren Doğa Tarım’a 2014 üçüncü çeyreğinde 200 baş gebe düvenin çiftliğe girmesine ilaveten sürünün organik büyümesi ile çiftlikte 2015 yılının Haziran ayında sağmal sayısı yaklaşık 450 başa, sürü sayısı ise yaklaşık 840’a ulaşmıştır. Bu sayı ile Doğa Tarım için ön görülen ilk faz gelişme yatırımları tamamlanmış olacaktır. 2015 yıl sonunda 600 sağmal ve toplam 1.050 baş hayvana ulaşılması planlanmaktadır.

94,5 dekar üzerinde bulunan ve arazileri kapasite artırımına elverişli bir konuma sahip olan Doğa Tarım için öngörülen ikinci faz genişleme planları içerisinde orta vadede, 600 baş sağmal kapasiteli mevcut tesisin benzerinin inşa edilmesi bulunmaktadır.